Anders Ekberg

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av el. Innan jag började på Chalmers praktiserade jag hos en elektriker och valet föll på elkraft under utbildningen eftersom detta verkade vara ett intressant område.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Direkt efter examen började jag jobba som konsult i Göteborg. Kunderna bestod av industrier samt nätföretag och uppdragen bestod i huvudsak av att utföra nätberäkningar för att verifiera statusen på de elektriska anläggningarna. Jag jobbade även en del som projektledare.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Efter några år i Göteborg kändes det som om det var dags att flytta hemåt Värmland igen. Jag kände också att jag ville att arbetet skulle vara lite mer långsiktigt, som konsult blir det lätt att man jobbar lite med många olika projekt. Jag fick då se en annons att Fortum sökte nätutredare till Karlstad och eftersom detta jobb handlar om att göra långsiktiga planer för elnätet passade det perfekt. Till min stora glädje fick jag jobbet.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag ansvarar för att ta fram långsiktiga planer för Fortums regionnät i Sverige. Eftersom det är dyrt att bygga elnät krävs det att man har en plan över hur nätet skall utvecklas i stort de närmsta 15-20 åren så att investeringarna passar in det tänkta målnätet. Utöver detta handlar jobbet som nätutredare mycket om att beräkna hur elnätet påverkas av den stora mängd vindkraftsanslutningar som planeras i Sverige idag.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Eftersom jag jobbar med det jag är utbildad till har jag stor användning av utbildningen. Det känns också bra att jag valde att läsa lite ekonomi eftersom detta är ett område man alltid har användning av.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

En typisk arbetsdag börjar alltid med en kopp kaffe samt kontroll av e-posten. Efter detta tar något arbete (utföra beräkningar eller skriva rapporter) eller sammanträde vid. Eftersom vi har kontor samt elnät över hela norden reser jag en hel del för att träffa medarbetare eller kunder.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Eftersom jag ursprungligen är värmlänning (där Fortum har elnät) har jag alltid haft koll på Fortum och det har känts som ett intressant företag att arbeta på. Då jag jobbade som konsult i Göteborg fick jag också via kollegor i branschen uppfattningen att Fortum var ett bra företag.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag har fått större förståelse för vilket stort företag Fortum är.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Eftersom Fortum verkar inom flera områden samt i flera länder (främst runt Östersjön men även i Ryssland) finns stora möjligheter både nationellt och internationellt för en framtida karriär. Är man som jag, intresserad av teknik finns det många intressanta arbeten att prova på.