Erik Rosenqvist

1. Varför valde du just den här utbildningen?

-

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

-

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag fick tips av redan anställda på Xdin och hade den kunskap som efterfrågades för tjänsten.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag jobbar som Projektledare - Teknikansvarig inom PDM/CATIA V5 Utbildning/Konsulting.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Jag har inte någon eftergymnasial utbildning utan har skaffat mig kunskap och erfarenhet genom olika yrkesroller och kurser.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag ansvarar för bla. utveckling av Xdins egenutvecklade kurskoncept inom CATIA V5, samt att Xdin följer teknikutvecklingen inom Dassault Systemes produktportfölj.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Xdin verkade vara ett företag med stort fokus på personalen. Där engagemang, kreativitet, lyhördhet och kunskap premieras.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

-

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag ser ljust på framtiden inom Xdin. Karriärvägen på Xdin kan vara att man börjar som konstruktör för att växla över till en tjänst inom metodutveckling, utbildning och support, för att sedan ta steget till projektledare och gruppchef.