Robert Karlsson

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Industriell ekonomi har en otrolig bredd som spänner över både teknik, ekonomi och management. Utbildningen ger många möjligheter för en framtida karriär. Det passade mig utmärkt, och jag har inte ångrat mig. Att det blev Linköping berodde mycket på att det erbjöds en inriktning mot Japan där vilket, förutom att Japan är ett väldigt intressant land, också gav en nisch.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag blev anställd på Atlas Copco Tools direkt efter examen. Först gick jag ett sexmånaders program i Stockholm för att lära mig organisationen och produkterna och sedan började jag som projektledare i Japan.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag och en klasskamrat gjorde vårt examensarbete för Atlas Copco Tools. Det var en marknadsundersökning av den japanska marknaden. Arbetet blev väl mottaget och jag blev erbjuden ett jobb i Japan som inte var svårt att tacka ja till. Min kompanjon från examensarbetet jobbar idag på vårt huvudkontor i Sickla.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Som Project Team Manager så har jag det övergripande ansvaret för våra kundprojekt på den japanska marknaden. Tillsammans med ytterligare en projektledare arbetar jag med att hantera specificering, tillverkning och installation av åtdragningssystem, framförallt för bilindustrin. Ett typiskt projekt löper under mellan åtta och tolv veckor från att en order har mottagits. Utöver detta har jag också produktansvar för en viss verktygssort. I den rollen har jag ett försäljningsmål och arbetar med marknadsaktiviteter och intern utbildning för att nå detta mål.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Tack vare bredden på utbildningen är den till hjälp inom många områden. Att ha en bas för att kunna diskutera både mekanik, nätverkslösningar och ekonomiska/organisatoriska frågor är otroligt nyttigt. Utbildningen gav också ett strukturerat tänkande som är till stor hjälp för att bena upp komplexa problem som ofta dyker upp både organisatoriskt och tekniskt. De projektledningskurser jag läste är förstås väldigt nyttiga och detsamma gäller japanskan - utan den hade livet i Japan varit mycket svårare.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsdagar skiljer sig väldigt mycket åt. Ena dagen kan jag ha ett kundmöte för att gå igenom en slutspecifikation och sedan följas av en diskussion med maskinbyggaren angående tillverkningen. En annan dag kan jag göra en offert tillsammans med en säljare och sedan åka ut på kundbesök för att presentera någon av våra produkter och dessutom titta på en ny applikation som de vill ha hjälp med. Ytterligare en annan dag kan jag arbeta med att förbättra projektrutinerna samt ha ett möte med säljcheferna för att diskutera hur vi ska lansera och prissätta en ny produkt inom mitt segment.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Efter en rad examensjobbsansökningar nappade jag på Atlas Copcos intressanta erbjudande. Hela examensarbetet utfördes på kontoren i Sickla och Nagoya, vilket gjorde att jag fick en bra bild av företaget redan innan jag sökte jobb. Med trevliga medarbetare, intressanta produkter och bra coachning var det självklart att höra sig för om möjligheterna för en anställning.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Atlas Copcos verktygsdel är inte särskilt känd utanför våra kundgrupper, även om vi är världsledande inom industriell åtdragningsutrustning. Jag hade därför ingen klar bild av företaget innan jag gjorde mitt examensarbete. Bilden jag fick då har dock inte ändrats - på Atlas Copco får man mycket ansvar redan från första dagen, men alltid med ett bra stöd från kunniga ledare och experter. Arbetsmässigt är skillnaden mellan nu och när jag var ny att jag nu har en större förståelse för de processer och system vi använder samt ett bra nätverk av kunniga medarbetare internationellt.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag är kontraktsanställd i Japan och som det ser ut just nu så kan det mycket väl bli en förlängning av kontraktet. Atlas Copco har också en bra intern arbetsmarknad med intressanta tjänster i hela välden. Rörlighet uppmuntras också både geografiskt och mellan divisionerna vilket gör att man har många möjligheter att hitta en utvecklande position inom gruppen.