Peter Stylander

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har och hade även då ett intresse för både teknik och ekonomi. Utbildningen var bred och gav möjligheter att arbeta inom många olika områden.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag fick jobb på en gång efter examen och flyttade till Örebro där jag hade bott några år tidigare. Jag fick arbete på Atlas Copco som produktionstekniker mot en bearbetningsverkstad. Efter knappt 3 år bytte jag tjänst inom företaget och arbetar sedan 2006 med interna logistikfrågor.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag sökte en annons som låg ute på Arbetsförmedlingen. Jag letade efter arbete i Örebro och såg jobbet som produktionstekniker vilket kändes intressant, speciellt som jag tidigare har sommarjobbat på ett annat företag i Örebro som produktionstekniker och trivdes med det. Min nuvarande tjänst som logistiker fick jag genom en internannons. Jag har länge velat arbeta inom produktionsstyrning och logistik så det kändes helt rätt att ta det.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag har fokus på den interna logistiken för en monteringsfabrik. Det innebär att jag utvecklar och förbättrar lagerstyrningen och materialflödet ut till montören. Jag driver också ett stort projekt för nybyggnationen av en lagerbyggnad. I samband med byggnationen kommer många stora logistikförändringar göras vilka även ingår i projektet. Projektet löper under cirka 1 år och byggnaden kommer att stå klar under semestern 2008. Utöver rollen som projektledare hanterar jag även de dagliga problem som uppstår. Jag sammanställer statistik från vårt affärssystem och gör styrkort (scorecards) för uppföljning av produktionen.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Jag läste kurser med inriktning mot logistik och produktionsstyrning vilka har gett mig en bra överblick över många områden. Dessutom har de varit användbara när jag ska utveckla och genomföra logistikförbättringar eftersom det då gäller att se en helhetsbild som jag sedan måste kunna förmedla till dem som arbetar med en begränsad del av produktionsprocessen.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

En vanlig arbetsdag brukar innehålla flera möten för de olika delområdena i projektet. Jag ägnar också en hel del tid åt kontakter med kollegor på olika platser i bolaget samt med utomstående leverantörer. Generellt är det snabba kast mellan långsiktiga, strategiska beslut och dagliga problem och eftersom jag arbetar parallellt med väldigt många saker så är det också viktigt att följa upp att saker blir gjorda enligt plan.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag visste ärligt talat inte så mycket om Atlas Copco innan jag började. Men det var en stor arbetsgivare i Örebro och det var där jag ville bo. Arbetsuppgifterna och produkterna som tillverkades verkade vara spännande.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

En sak som jag lade märke till tidigt är att företaget är väldigt decentraliserat, mycket ansvar och befogenheter ligger långt nere i organisationen. Dessutom har företaget vuxit väldigt mycket sedan jag började; antalet anställda har gått från cirka 700 till 1400 under mina 5 år här. I Örebro tillverkar vi bland annat produkter som används till gruvindustrin och den kraftiga uppgången för gruvsektorn runtom i världen har gjort att vår produktion har mångdubblats. Det har gjorts många förbättringar för att uppnå den ökade produktionstakten men visst lider vi av växtverk inom många områden.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag ser positivt på min framtid. Jag är redo att börja avancera karriärmässigt och det finns också goda möjligheter till det eftersom Atlas Copco uppmuntrar intern rörlighet mellan olika divisioner och arbetsroller. Eftersom företaget växer och den interna rörligheten är stor så dyker det också relativt ofta upp lediga tjänster som är intressanta. En annan positiv sak är att det är ett internationellt företag med stora möjligheter till jobb utomlands.