Sara Nilsson

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskapliga ämnen och i synnerhet energifrågor så det var ett naturligt val för mig.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Parallellt med att jag tog min examen och ca ett halvår därefter läste jag även ekonomi på Stockholms universitet. Därefter jobbade jag en kortare period på blodcentralen på Karolinska sjukhuset innan jag fick mitt första riktiga jobb som avräkningsingenjör på Fortum. Jag har sedan blivit kvar inom Fortum där jag prövat på olika roller inom olika affärsområden.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Genom rekrytering internt.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag jobbar med övergripande inköpsrelaterade frågor på Fortums koncerninköpsavdelning. Det handlar om allt från att leda och övervaka Fortums alla inköp till att sätta mål, ta fram riktlinjer, arrangera utbildningar och utveckla inköpsprocessen samt tillhörande systemstöd.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Analytiskt tänkande, förmåga att snabbt sätta sig in i och lära sig nya saker är alltid värdefullt. Även om jag idag inte arbetar med rena tekniska frågor är en bred teknisk bakgrund aldrig fel, i synnerhet inte inom den bransch där jag är verksam.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Ingen dag är egentligen den andra lik men jag jobbar mycket med att leda och motivera våra svenska så kallade lead buyers (personer med ansvar för inköp av vissa speciella kategorier), utveckla och förbättra vår inköpsprocess samt med diverse sourcing- och leverantörsrelaterade frågor. Då mina kollegor sitter i Finland och vår ambition är att finna fler utomnordiska leverantörer blir det även en hel del resande.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag har alltid velat arbeta inom energibranschen och Fortum är ett bra alternativ med bred verksamhet inom det området. Fortums olika affärsområden täcker allt från produktion och distribution av el och fjärrvärme till drift och underhåll, försäljning och kundservice, vilket är en stor fördel. Fortum har dessutom verksamhet i ett flertal olika länder vilket tilltalar mig.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Egentligen är det ingen större skillnad. Jag har dock lärt mig mycket mer om våra olika affärsområden samt vilka möjligheter det finns till avancemang och fortbildning inom företaget.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Det finns många möjliga karriärvägar, dels de klassiska att avancera uppåt inom ett och samma affärsområde, dels att byta tjänst/inriktning mellan de olika områdena. Möjlighet att arbeta utomlands finns också. Under min tid på Fortum har jag redan hunnit pröva på ett flertal roller, på olika håll inom företaget, och fler lär det förmodligen bli!