Camilla Gustavsson

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid vetat att jag skulle läsa vidare inom teknik eller ekonomi vilket gjorde att jag läste teknik och matematik på Uppsala Universitets civilingenjörsprogram och därefter civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och finansiering med matematik och teknik som biämnen. Jag valde speciellt ut de huvudämnen och kurser som krävdes för kvalificerad revisorsexamen och siktade på att få jobb som revisor direkt efter examen.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Jag hade jobb klart på Sveriges största revisionsföretag Öhrlings PricewaterhouseCoopers, tio månader innan jag tog ut min examen. Där jobbade jag i 1½ år som revisor och fick lära mig mycket om företagande och många olika branscher genom att jobba i olika team under eget ansvar vilket var mycket lärorikt och utvecklande. Jag fick även möjlighet att driva olika projekt på byrån samt att coacha nya kollegor inom revisionen gentemot klient.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag fick reda på att Atlas Copco sökte en Investor Relations Coordinator och tyckte jobbet lät intressant, så jag sökte och fick det.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Som Investor Relations Coordinator på Atlas Copcos avdelning för investerarrelationer ska jag tillhandahålla högkvalitativ, korrekt och punktlig information om Atlas Copco-gruppen till kapitalmarknaden. Vi ger investerare, analytiker och andra intressenter tillgång till finansiell information genom direktkontakt eller genom vår hemsida.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Min universitetsutbildning med revisorsinriktning gav mig en god grund och förståelse för olika företag och dess verksamheter. Genom min kombinerade teknik- och ekonomiutbildning har jag skaffat mig siffersinne och intresse för komplicerade sammanhang. Dessa egenskaper är väldigt användbara i min nuvarande roll.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter som sträcker sig från allt mellan att lägga upp finansiell information på vår hemsida till att föreläsa om Atlas Copco för Aktiespararna runt om i landet. Jag har i dagsläget arbetat på företaget i snart 5 månader och befinner mig därför i en inlärningsfas vilket innebär att jag så småningom håller egna möten med investerare och analytiker i Sverige och utomlands.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag kände till att Atlas Copco var ett svenskt börsnoterat industriföretag med global verksamhet och med ett välkänt varumärke. Detta var mycket intressant för mig då jag har en både teoretisk och praktisk bakgrund inom teknik och ekonomi. Jobbet som Investor Relations Coordinator är en utåtriktad befattning som ger ett stort nationellt och internationellt nätverk där jag även får användning för mina språkkunskaper.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag ser att jag jobbar inom ett professionellt skött företag med god lönsamhet och med en stark utveckling sedan många år tillbaka. Det är intressant att se hur ett stort internationellt företag som Atlas Copco hanterar sin verksamhet och sin utåtriktade information till investerare och aktieägare.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

I takt med att jag kommer in i mina nya arbetsuppgifter och utvecklas inom företaget siktar jag på att få mer kvalificerade arbetsuppgifter och större ansvar. Atlas Copco har över 30 000 anställda med verksamhet över hela världen, så jag ser att jag har stora möjligheter att gå vidare inom företaget.