Elin Alth

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av teknik, textil, färg och form. Av en tillfällighet var jag på studiebesök på Textilhögskolan när jag gick på gymnasiet och jag kände direkt att den skolan var något för mig! När jag sökte till högskolan var textilingenjör mitt första val och jag kom in. Under utbildningen fick jag reda på att man kunde läsa vidare till civilingenjör på Chalmers med inriktning textila och polymera material, så det bestämde jag mig för att göra.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Mitt första jobb var som produkt- och processassistent på avdelningen Textilteknik på Trelleborg Industri AB. Jag anställdes för att efterträda produkt- och processchefen på avdelningen, som skulle gå i pension. Under ca två år fick jag chans att arbeta tillsammans med honom och försökte lära mig så mycket som möjligt om Trelleborgs textilier innan jag tog över avdelningen vid hans pensionering. Vid en stor omorganisation på orten Trelleborg försvann avdelningen Textilteknik och jag fick möjlighet att arbeta som teknisk säljare på avdelningen Engineered Fabrics. Där arbetar jag sedan två år tillbaka.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Det var när jag gick runt på Chalmers arbetsmarknadsdagar och sökte examensarbete som jag hamnade i Trelleborgs monter. När jag berättade om min utbildning med både textila och polymera material blev killen i montern väldigt glad. De sökte nämligen en civilingenjör med just min bakgrund just då! Eftersom det inte är så många som har denna utbildning var de väldigt måna om att jag skulle söka tjänsten, fast jag påpekade att jag sökte examensarbete.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Som teknisk säljare på Trelleborg Engineered Fabrics arbetar jag både med försäljning och utveckling av gummerade vävar. I nära samarbete med våra kunder och leverantörer utvecklar jag de material som kunderna önskar. De gummerade vävarna ingår ofta som halvfabrikat i olika produkter och det kan vara allt från slangar till dykdräkter.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Förutom de rent tekniska kunskaperna från utbildningstiden har jag stor nytta av de praktiska erfarenheterna, som att till exempel arbeta på ett effektivt och strukturerat sätt. Ofta ställs man inför olika problem som snabbt måste lösas utan att man har en aning om hur man skall lyckas. Då har man mycket stor nytta av att blivit tränad i att hämta information och på ett logiskt sätt lösa uppgiften.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

På morgonen börjar jag att gå igenom e-mailboxen. Sedan kan vad som helst hända! Det kan vara nya förfrågningar som skall behandlas, provmaterial som skall följas upp i produktionen, tekniska frågor kring vävleveranser, testresultat från labbet som skall bedömas, utvärdering av alternativa material o.s.v.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Jag sökte egentligen examensarbete och blev erbjuden en fast tjänst. Som första arbetsuppgift gjorde jag mitt examensarbete, vilket var ett krav från min sida för att tacka ja till jobbet. Eftersom jag är intresserad av både polymerer och tekniska textilier verkade företaget mycket spännande. Många av produkterna som Trelleborg tillverkar är nämligen armerade med textilier.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Innan jag började på Trelleborg visste jag i stort sett ingenting om företaget… Det är mycket spännande att jobba här, för det händer hela tiden nya spännande saker. Trelleborg finns runt omkring i nästan hela världen och har under tiden jag jobbat här växt mycket globalt sett.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

För mig med textil bakgrund känns det mycket spännande att få vara med i den relativt nya avdelningen med namn Engineered Fabrics där det satsas på just polymerbelagda textilier i alla dess former.