Hans Månsson

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid gillat siffror. Dessutom kändes Civilekonom som en stabil och bred utbildning. I början av min utbildning var jag intresserad av att inrikta mig mot ledarskap/organisation men mot slutet kändes redovisning/controlling mer rätt för mig.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Efter examen fick jag jobb på ett familjeföretag i Halmstad. Där arbetade jag dels med löpande redovisning och fakturahantering och dels med mer avancerade Controlleruppgifter. Det var en perfekt start för mig. Man ska inte vara kräsen när det gäller första jobbet. Det är bättre att istället byta jobb ett par gånger under de första åren efter examen.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag såg en annons på Academicsearch.se och efter tre intervjuer var jobbet mitt.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag arbetar på Koncernstab Ekonomi på Trelleborgs huvudkontor. Varje månad rapporterar våra 300 dotterbolag in siffror till oss. I mitt ansvarsområde ingår att kontrollera och assistera cirka 100 av dessa 300 bolag. Jag är dessutom väldigt involverad i utvecklingen och administrationen av vårt koncernrapporteringssystem.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Under utbildningen lärde jag mig tänka som en ekonom. Det gäller att vara beredd på att omvärdera etablerade sanningar.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Under boksluten är tempot väldigt högt och arbetsdagarna långa. Ekonomer från hela världen ringer och mejlar och vill ha hjälp med analyser eller svar på frågor. Samtidigt ska jag hinna kontrollera kvaliteten på de siffror som vi fått in och ställa följdfrågor. Mellan boksluten är det lite lugnare. Vi arbetar då i olika projekt och/eller förbättrar våra rutiner och rapporter.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Trelleborg är en stor, modern och världsomspännande koncern. Självklart finns det stora möjligheter att göra karriär inom koncernen.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Koncernen kändes så otroligt stor och oöverskådlig i början. Det var en stor omställning att komma från en arbetsgivare med 40 anställda till Trelleborg som idag har nästan 23 000 anställda. Idag har jag börjat få grepp om organisationen, men ingen har ju en komplett bild.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag tror att jag har fått en bra start på Koncernstab Ekonomi. Många av mina arbetskamrater är extremt kompetenta och erfarna och har lärt mig mycket. Någon gång i framtiden vill jag gärna arbeta som Controller närmare verksamheten. En annan karriärväg kan vara att jobba mer operativt i vår Business Control stab.