Ida Hjalmarsson

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag valde informationsprogrammet för att jag hade bestämt mig för att bli journalist, informatör eller PR-konsult. Det var yrkesroller som var relativt tydliga och som skulle ge mig ett arbete där jag fick skriva och analysera. Internationell samhällspolitik valde jag för att det är ett ämne jag brinner för och länge törstat efter att lära mig mer om, även om det inte genererade i någon speciell yrkestitel. För att inte välja bort någon favorit, valde jag att läsa båda.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Studierna gick bra och efter min examen fick jag därför möjligheten att läsa vidare inom ämnet Internationell samhällspolitik i London. När jag kom hem därifrån började jag arbeta som frilansjournalist direkt.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag sommarjobbade som resesäljare, fick förlängning, blev utlånad till informationsavdelningen som informatör och sedan rekryterad till personalavdelningen.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Jag arbetar dels som informatör på personalavdelningen, men även som jämställdhets- och mångfaldskoordinator, med utbildningar, med företagsundersökningar, med delar av rekryteringsprocessen, med marknadsföring och annonsering, med system och mycket annat. Det är ett spännande och utvecklande arbete.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Största delen av tjänsten präglas av min utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation, svenska och organisation. Den andra delen präglas av utbildningen i Internationell samhällspolitik då en stor del av arbetet handlar just om genus och mångfaldsfrågor, kulturförändringar och värderingsfrågor. Just kombinationen kommunikation, kultur och värderingar kommer väl till pass i den här tjänsten.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter varierar kraftigt beroende på period. Inför högsäsongen är det många platsannonser som skall ut, då sitter jag och skriver och publicerar dessa hela dagarna. Andra dagar föreläser jag om jämställdhet och mångfald på företaget och tar fram statistik som skall ligga till grund för kommande likabehandlingsplan. Andra dagar är jag ute på fartygen för att intervjua medarbetare för att skriva artiklar till intranät och interna tidningar. Andra dagar letar jag föreläsare och utbildningar som matchar verksamhetens behov. Andra dagar sitter jag i möten för att diskutera fram nya systemstöd, eller nya systems påverkan på HRs verksamhet. Andra dagar sitter jag med i Editorial Board tillsammans med representanter från alla andra marknader (länder) för att diskutera fram innehållet i nästa nummer av vår gemensamma interntidning. Det är minst sagt omväxlande.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

Stena Line är en del av Göteborgs själ och hjärta och ett företag i en enorm koncern med en verksamhet som sträcker sig över de flesta kontinenter. Det marina lockade mig och jag kände på mig att det väntade ett intressant arbete, i en internationell miljö, i en spännande bransch.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag har märkt att det finns en otrolig kraft i företaget. Jag ser att det är ett professionellt skött företag som verkligen har gästerna i fokus, som arbetar hårt med nya innovationer och med smartare arbetssätt. Jag har blivit mer medveten och imponerad av hur ett så stort och internationellt företag som Stena Line bedriver sin verksamhet och hela tiden arbetar med att utvecklas. Stena Line är stort och det är full fart framåt.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Det var mindre än två år sedan jag började som resesäljare och jag är redan inne på min tredje tjänst. Under denna tid har jag arbetat med den ena intressanta utmaningen efter den andra. Jag siktar naturligtvis på att även i fortsättningen successivt få fortsätta att utvecklas professionellt med nya utmaningar, få mer kvalificerade arbetsuppgifter och större ansvar.