Anna Ryrfeldt

1. Varför valde du just den här utbildningen?

Jag sökte civilingenjörsutbildningen på grund av mitt intresse för matematik, teknik och naturvetenskap. Att det blev just fakrostteknik med inriktning mot skeppsteknik beror på att jag tilltalades av kombinationen av teori och tydlig koppling till tekniken.

2. Vad har du gjort efter att du tagit examen?

Som nyutexaminerad deltog jag i ett traineeprogram, där jag arbetade 2 månader vardera på fem olika företag inom skeppsbranschen. Därefter återvände jag till högskolevärden för att doktorera. Efter avlagd doktorsexamen fick jag anställning på FMV, som handläggare inom skeppshydrodynamik. Sedan april i år är jag ställföreträdande chef för enheten Amfibie-, min- och trängsystem.

3. Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag sökte på en intern annons i samband med omorganisation inom FMV.

4. Berätta om ditt nuvarande jobb!

Som Stf chef är jag, tillsammans med min chef, ansvarig för produktionen inom området amfibie-, min- och trängsystem, likaså har jag ansvaret för försvarsmaktens produkter inom detta område. Jag har också personalansvaret för medarbetarna inom enheten.

5. Hur har du nytta av din utbildning i din nuvarande yrkesroll?

Jag är tränad i analytiskt tänkande och att snabbt tillägna mig ny information. Det är också bra med en bred kunskap om teknik.

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina arbetsuppgifter består i att leda och utveckla verksamheten. Det finns inte direkt någon typisk arbetsdag, men det är i regel något möte och någon form av personalfråga. Att hålla sig uppdaterad med vad som händer inom FMV och i omvärlden är också en viktig del av arbetet. Jag skulle vilja säga att det typiska med en arbetsdag är att jag lärt mig något nytt.

7. Varför sökte du jobb på just ditt företag?

I samband med att jag avslutade mina doktorandstudier sökte FMV en hydrodynamiker. Eftersom det var det jag inriktat mig mot under doktorandtiden tyckte jag att det skulle vara spännande att få arbeta med det. FMV är en arbetsplats där mycket ligger på teknikens framkant och det tilltalade mig också.

8. Hur ser du på företaget idag till skillnad från innan du började ditt arbete?

Jag har hela tiden trivts väldigt bra på FMV, både med arbetsuppgifter och kollegor. Min syn på FMV har dock ändrats mycket eftersom FMV har genomgått ganska stora förändringar sedan jag började. Som en del av försvarssektorn måste FMV spara, vilket innebär att vi behöver ändra vårt sätt att arbeta och att vi kommer att bli färre. Inom FMV behövs färre specialister och fler generalister, med god teknisk kunskap men också kunskap om tex ekonomi, systemtänkande och juridik. Så såg situationen inte ut när jag började på FMV.

9. Hur ser din framtid ut på företaget? Finns det några utvecklingsmöjligheter?

Jag ser positivt på min framtid. Karriärsvägarna är ganska många om man är beredd att prova nya arbetsuppgifter, något jag själv gjorde när jag i april tog steget från handläggare till chef.